Jornades d’història de la cartografia de Barcelona

14 i 15 d’octubre de 2015. En la present edició, l’arc cronològic abasta des de l’Alta Edat Mitjana fins a l’actualitat estricta, com a reflex sobretot d’un eixamplament de la perspectiva per tal d’incloure les representacions simbòliques de Barcelona, des dels portolans medievals fins als moderns plànols turístics.

Via: Terceres Jornades d’història de la cartografia de Barcelona | Agenda | Interns | Arxiu Històric | Ajuntament de Barcelona

Anuncis