Servei d’Arqueologia de Barcelona

Ja està disponible la web del Servei d’Arqueologia de Barcelona

El Servei d’Arqueologia de Barcelona és l’òrgan de gestió encarregat de la salvaguarda del patrimoni arqueològic de Barcelona. La seva tasca és prevenir l’afectació de patrimoni arqueològic, organitzar i coordinar les intervencions arqueològiques a tot el territori municipal, així com donar a conèixer tota la documentació generada en el marc de diversos projectes d’investigació o del propi Centre de Documentació.

Via: Presentació | Servei d’Arqueologia de Barcelona.

Anuncis