Franquisme i Transició

Franquisme & Transició. Revista d’Història i de Cultura és un nou anuari especialitzat que neix amb un propòsit, publicar recerques innovadores sobre el tema segons els criteris de qualitat que marca l’estàndard científic. Disponible online amb lliure accés als seus continguts.

via: Franquisme i Transició.

Anuncis