Gravats de la Biblioteca de Reserva

Entre les novetats incorporades a la Memòria Digital de Catalunya (MDC) destaca  la col•lecció digital Gravats de la Biblioteca de Reserva (Universitat de Barcelona). Aquesta col•lecció permet l`accés a 1362 imatges de gravats en làmines. El total del fons consta de més de 8000 làmines, les quals 5.392 són duplicats provinents de la Biblioteca Nacional de Madrid que va donar a la Biblioteca de la UB el 1887. La resta provenen dels convents desamortitzats.

Via: BH Art » Gravats de la Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona a la MDC.

Anuncis