Barcelona i el mar: Congrés d’Història de Barcelona

Entre els múltiples congressos que se celebren a la ciutat de Barcelona, comptem de manera biennal amb el Congrés d’Història de Barcelona. Es tracta d’una activitat que, atenent als ritmes de la producció historiogràfica de la ciutat, estableix una especialització temàtica per a cadascuna de les seves edicions.

El mes de novembre del 2013 se celebrarà el XIIIè Congrés d’Història de Barcelona dedicat, en aquesta edició, a la vinculació de Barcelona amb la història marítima. És per això que el Museu Marítim de Barcelona està fortament implicat en l’organització d’aquesta edició -forma part del comitè organitzador- i ofereix les seves instal·lacions per a la celebració de les diferents activitats que s’hi desenvolupin.

Data: Novembre 2013

Lloc: Museu Marítim de Barcelona

Via: Barcelona i el mar: Congrés d’Història de Barcelona.

Anuncis