Barchinona

Barchinona.cat és un web de recursos que us ofereix  un cercador bibliogràfic de topònims barcelonins. En ell hi ha entrades les dades procedents dels índexs del volum La ciutat de Barcelona, de Francesc Carreras i Candi (convertint-se, doncs, en l’índex electrònic d’aquesta publicació), les dels 9 volums de la Història de Barcelona dirigida per Jaume Sobrequés i els 10 volums dels Dietaris de la Generalitat. Hi trobareu també una secció dedicada a cronistes i divulgadors de la història de Barcelona i una altra d’enllaços a la major part d’arxius, biblioteques, museus, revistes, etcètera, relacionats sempre amb la història de Barcelona.

Via: Barchinona

Anuncis