X Jornadas de Historia y Fuentes Orales

Del 26 al 28 d’octubre de 2012 tindran lloc a Madrid les X Jornadas de Historia y Fuentes Orales, organitzades pel Seminario de Fuentes Orales “Mª Carmen García-Nieto”.

El principal objectiu d’aquesta trobada és explorar noves vies en la investigació històrica tot fonamentant-se en la metodologia oral, recollint noves idees, analitzant punts febles i evidenciant esquerdes en el coneixement de la història del present.

Via: BH Història » X Jornadas de Historia y Fuentes Orales: nuevos desafíos, nuevos encuentros.

Anuncis