Manual bàsic per a investigadors

Publicat recentment a la plataforma UPV OpenCourseWare de la Universidad Politécnica de València el curs Manual básico para investigadores: quién cita mis artículos, dónde y cómo publicar los resultados de mis investigaciones. Tracta els següents temes: Citacions, mètriques de citació, gestor de referències, propietat intel·lectual, Open Acces, eines 2.0 per a la difusió.

Podeu accedir a través d’aquest enllaç:  http://www.upv.es/contenidos/OCW/info/824272solocontenidoc.html

 

Anuncis